Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven digitale balie

uittreksel uit de overlijdensakte

U kan een afschrift of uittreksel van een overlijdensakte of een overlijdensattest aanvragen bij de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente of stad waar betrokkene overleden is.

 • Een afschrift van een overlijdensakte is een volledige kopie van de akte.
 • Een uittreksel van een overlijdensakte is een verkorte versie van de aktetekst die enkel de hoogstnoodzakelijke gegevens bevat zoals naam, voornamen, plaats en datum van overlijden.


Iedereen kan uittreksels van akten van overlijden krijgen, waarin geen melding wordt gemaakt van de afstamming.
 
Volgende personen kunnen een afschrift of een uittreksel met vermelding van de afstamming, van akten van minder dan 100 jaar bekomen:
 • openbare overheden
 • de personen op wie de akte betrekking heeft
 • de echtgenoot of overlevende echtgenoot
 • de wettelijke vertegenwoordiger
 • de bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • de erfgenamen
 • de notaris en de advocaat

 

Andere personen kunnen pas een afschrift of een uittreksel met vermelding van de afstamming bekomen als zij daartoe toestemming krijgen van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg en zij doen blijken een familiaal, wetenschappelijk of een ander wettig belang te hebben.

gratis

U kan terecht bij de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente / stad waar de betrokken persoon overleden is.

In Eeklo is dit in het stadhuis, Markt 34.

In heel wat gemeenten kan u ook online een afschrift of uittreksel van een overlijden aanvragen. In Eeklo kan u dit opvragen via het e-loket.

 

 

Aan het loket:

 • Aanvraag door notaris of advocaat: hij vult een aanvraagformulier in waarin hij verklaart te handelen in opdracht van de belanghebbende en uit hoofde van de beroepshoedanigheid.
 • Aanvraag door derde: het afschrift of uittreksel met vermelding van de afstamming wordt rechtstreeks naar de betrokkene opgestuurd. Indien echter een volmacht en de identiteitskaart van de belanghebbende wordt overlegd, wordt de akte meegegeven.

U schrijft een brief naar het Stadsbestuur van Eeklo, Burgerlijke stand, Stadskantoor Industrielaan 2, 9900 Eeklo.

Wat vermeldt u in de brief?

 • de naam en voornaam van de persoon op wie de akte betrekking heeft en de overlijdensdatum
 • adres waar het uittreksel moet naartoe gestuurd worden
 • reden van de aanvraag


Zoeken