Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven digitale balie

hoe krijg ik een ondernemingsnummer?

Als nieuwe handels- en ambachtsonderneming krijgt u een uniek ondernemingsnummer. 

Het unieke ondernemingsnummer is een identificatiesleutel. Met dit nummer kunnen ondernemingen hun identiteit bewijzen:

 • in het kader van de elektronische overdracht van gegevens in de nieuwe e-government omgeving.
 • bij de uitwisseling van gegevens tussen ondernemingen en de overheid

 

Om de administratieve last voor de bestaande ondernemingen tot een minimum te beperken, werd er voor gekozen geen volledig nieuw nummer te implementeren, maar het voormalige btw-identificatienummer om te vormen tot ondernemingsnummer.

 

(bron: http://www.belgium.be/nl/economie/onderneming/oprichting)

Schrijf u in bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) via een ondernemingsloket. De lijst met ondernemingsloketten vindt u op de website van de FOD (Federale OverheidsDienst) Economie.

 

De inschrijvingskost bij een ondernemingsloket bedraagt € 75

 • zowel voor een natuurlijk persoon (of eenmanszaak) als voor een rechtspersoon (of vennootschap)
 • zowel voor een eerste inschrijving als voor alle andere mogelijke transacties (inschrijving bijkomende vestiging, wijzigingen, schrapping). 
 

Wat is het verschil tussen een ondernemingsnummer en een vestigingsnummer?

 • een ondernemingsnummer is het unieke nummer van een onderneming
 • een vestigingsnummer is het unieke nummer van 1 exploitatiezetel van een onderneming
 • een vestigingsnummer is altijd verbonden aan 1 ondernemingsnummer
 • 1 ondernemingsnummer kan verschillende vestigingen met elk een eigen vestigingsnummer hebben.

 

Bij inschrijving bij het ondernemingsloket krijgt u een vestigingsnummer voor elke vestiging van uw onderneming. Wanneer er een vestiging bijkomt, dan gaat u weer naar het ondernemingsloket om deze vestiging bij te laten registreren.

Schrijf u in bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) via een ondernemingsloket. De lijst met ondernemingsloketten vindt u op de website van de FOD (Federale OverheidsDienst) Economie.

Wat u zeker mee moet nemen naar het ondernemingsloket wanneer u zich gaat inschrijven

 • indien u zich inschrijft in bijberoep: bewijs van hoofdberoep meebrengen(bv. loonfiche).
 • uw identiteitskaart (en/of verblijfspapieren voor vreemdelingen)
 • het nummer van de zichtrekening die u voor uw zaak opende
 • uw bewijs van kennis bedrijfsbeheer en/of beroepskennis
 • indien nodig de vergunningen
 • voor vennootschappen: uittreksel uit de statuten en attest van beheersmandaatZoeken