Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven digitale balie

stoppen als zelfstandige

Stap 1
Eerst moet u uw zelfstandige activiteit uitschrijven uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dat kan u doen bij het ondernemingsloket van uw regio. Zij registreren op welke datum uw activiteit wordt geschrapt en wat de reden is van stopzetting (bv. faillissement, pensioen, werknemersstatuut). U ontvangt van hen een attest van schrapping.

Net als bij een inschrijving in de KBO moet u ook bij een uitschrijving administratiekosten betalen aan het ondernemingsloket.

 

Stap 2
Daarna geeft u uw stopzetting door aan uw BTW-kantoor. Zij noteren in welke maand / in welk kwartaal uw BTW-rekening wordt stopgezet.

Indien u uw huidige zelfstandige activiteit staakt om een andere zelfstandige activiteit te beginnen (bv. stoppen met slagerij om traiteur te worden), moet u dit ook melden aan het ondernemersloket en aan het BTW-kantoor. U behoudt uw ondernemingsnummer en BTW-nummer, maar u krijgt een nieuwe activiteit toegekend (dit staat niet gelijk aan stopzetting).

 

Stap 3
Ten slotte brengt u binnen de 15 dagen

  • uw sociaal verzekeringsfonds
  • uw ziekenfonds

op de hoogte van de stopzetting van uw zaak. Op die manier voorkomt u dat u bijdragen blijft betalen voor uw zelfstandige activiteit. Let wel dat u eventueel nog bijdragen verschuldigd bent voor het lopende kwartaal.

 

Aan uw sociaal verzekeringsfonds moet u een persoonlijke verklaring van stopzetting en een bewijs van stopzetting (bijvoorbeeld een kopie van het attest van schrapping uit de KBO) overhandigen. Het ondernemingsloket bezorgt u deze documenten bij uw uitschrijving en zegt u welke documenten u best nog kan opvragen.

Indien u zelfstandige in een vennootschap bent, moet u volgende documenten bezorgen aan uw sociaal verzekeringsfonds

als mandataris, bestuurder of zaakvoerder heeft u het uittreksel uit het Belgisch Staatsblad nodig waarin uw ontslag is bekendgemaakt, alsook een kopie van het proces-verbaal van de algemene vergadering (ofwel het uittreksel daarvan gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgische Staatsblad) als werkend vennoot heeft u een schriftelijke verklaring van de zaakvoerder of afgevaardigd bestuurder nodig, waarin bevestigd wordt dat u geen zelfstandige activiteit meer uitoefent in de vennootschap.

Indien u zelfstandige als helper of helpende echtgeno(o)t(e) bent, moet u een geschreven verklaring van de hoofdzelfstandige opsturen, waarin deze verklaart dat u bij hem of haar geen enkele zelfstandige activiteit meer uitvoert.

 

Op al deze bewijzen moet uitdrukkelijk de datum van stopzetting worden vermeld.

Neem contact op met een accountmanager van het Agentschap Ondernemen (externe website) die u kan begeleiden bij de stopzetting of overdracht van uw zaak.

 

(bron: www.vlaanderen.be)


Zoeken