Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven digitale balie

verwarmingstoelage

Een levering van huisbrandolie kan een aanzienlijke hap uit het budget betekenen. Misschien heeft u recht op de verwarmingstoelage via het OCMW!


Het gaat om een mogelijke tussenkomst in de factuur betaald voor huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis), verwarmingspetroleum aan de pomp en bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid (in een propaangastank, niet in flessen). De levering moet gebeuren tussen 1 januari en 31 december 2013.

 

 

En u behoort tot één van de volgende categorieën:

 
  • Categorie 1: personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk is aan € 16.965,47 verhoogd met € 3.140,77 per persoon ten laste.

 

  • Categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 16.965,47 verhoogd met € 3.140,77 per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

 

  • Categorie 3: personen met schuldoverlast die genieten van een schuldbemiddeling (conform de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, of een collectieve schuldenregeling (art. 1675/2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek) en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

U doet de aanvraag via het Sociaal Huis, Zuidmoerstraat 136, 9900 Eeklo

Elke werkdag van 9 tot 12 uur of op afspraak

De aanvraag moet gebeuren binnen de 60 dagen na de levering !

 

Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe u behoort.

De levering dient gebeurd te zijn tussen 1 januari en 31 december 2013.

Per verwarmingsperiode (kalenderjaar) en per huishouden wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1.500 liter brandstof.

Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van € 210.


Zoeken