Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven digitale balie

premie voor groendak

Subsidie voor het aanleggen van een groendak op een woning of andere gebouwen op het grondgebied van de stad Eeklo voor zover dit niet verplicht wordt door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen.
Onder groendak wordt in dit reglement verstaan een extensief groendak (vetplanten-, mos-, gras- en/of kruidendak). Het betreft een daksysteem waarbij minstens een draineerlaag, een substraatlaag en een vegetatielaag aanwezig zijn.

Klik hier voor het subsidiereglement groendak 2020 (aanvragen tot 31/01/2021) 

Het subsidieaanvraagformulier kan u hier downloaden of online invullen.


Na ontvangst van de schriftelijke aanvraag onderzoekt de dienst omgeving het dossier en adviseert het college;
Een afgevaardigde van het gemeentebestuur kan ter plaatse de uitgevoerde werken controleren.
Binnen de 60 dagen na ontvangst neemt het College een principiële beslissing over het al dan niet toekennen van de premie.

 

Er wordt een subsidie verleend van € 40 per vierkante meter groendak dat aangelegd wordt, voor zover de kostprijs per m² voor de aanleg van het groendak minimum € 40 per vierkante meter bedraagt. De subsidie is gelijk aan de werkelijke kostprijs indien deze lager uitvalt dan € 40 per vierkante meter. De toegekende subsidie bedraagt maximaal € 1.100.

Zoeken