Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven digitale balie

premie voor hoogrendementsglas

Het vervangen van enkele of dubbele beglazing door hoogrendementsglas in een bestaande woning (bouwvergunning vóór 01/01/2005) op het grondgebied van de stad Eeklo wordt gesubsidieerd.
Onder het begrip hoogrendementsglas wordt verstaan een dubbele beglazing met een maximale U-waarde van 1,1 W/(m².K). Bij gewoon dubbel glas is de spouw gevuld met lucht. Bij hoogrendementsglas is de spouw gevuld met een edelgas zoals bijvoorbeeld argon.

Het subsidiereglement hoogrendementsglas 2020. Deze premie geldt voor 2020 en is aan te vragen tot 31 januari 2021. 

Je kan het aanvraagformulier hier afdrukken of online invullen.

 

De subsidieaanvraag wordt ingediend bij de stad Eeklo ter attentie van de dienst omgeving.

 

Binnen 30 dagen na ontvangst van het aanvraagformulier wordt beslist over het al dan niet toekennen van de premie.

De aanvrager wordt binnen de 60 dagen na het indienen van de aanvraag schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing met betrekking tot de aanvraag.
Bij afkeuring is het de aanvrager evenwel toegestaan om de nodige aanpassingen uit te voeren om alsnog voor de subsidie in aanmerking te komen.

De premies worden uitbetaald zolang het beschikbare budget toereikend is.

De datum van indienen van de betalingsaanvraag geldt als opvolgingsdatum waarbij de eerste indieners voorrang krijgen.

De subsidie wordt uitbetaald na uitvoering van de werken en voorlegging van de officiële facturen in functie van aanvraagdatum waarbij de oudste aanvraagformulieren voorrang krijgen.

 

De subsidie bedraagt:

  • € 10/m² met een max. van € 80 voor het vervangen van enkele beglazing
  • € 5/m² met een max. van € 80 voor het vervangen van dubbele beglazing.
 
 

Zoeken