Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven digitale balie

premie voor thermische dakisolatie

De stad Eeklo geeft in 2020 een premie voor:

  • het plaatsen van thermische dakisolatie in een bestaande woning (bouwvergunning voor 01/01/2005) op het grondgebied van de stad Eeklo

Het subsidiereglement thermische dakisolatie . De premie geldt voor 2020 en is aan te vragen tot 31 januari 2021.

 

De aanvraag tot het bekomen van een subsidie dient op het daartoe voorziene en volledig ingevulde aanvraagformulier te worden overgemaakt aan het stadsbestuur Eeklo. Je kan het aanvraagformulier hier online invullen of afdrukken

 
Het ingevulde aanvraagformulier wordt ingediend bij de stad Eeklo ter attentie van de dienst omgeving.

 

Binnen 30 dagen na ontvangst van het aanvraagformulier wordt beslist over het al dan niet toekennen van de premie. De aanvrager wordt binnen de 60 dagen na het indienen van de aanvraag schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing met betrekking tot de aanvraag.
Bij afkeuring is het de aanvrager evenwel toegestaan om de nodige aanpassingen uit te voeren om alsnog voor de subsidie in aanmerking te komen.
Afhankelijk van de bestaande situatie kan de dienst omgeving overgaan tot een plaatsbezoek om te oordelen of de aanvrager in aanmerking komt voor de subsidies. De dienst omgeving adviseert het College om al dan niet subsidies toe te kennen.
Bij een gunstige beslissing worden de goedgekeurde subsidies uitbetaald.

 

De premie bedraagt:

  • € 2/m² (met een maximum van € 100 voor 2020) indien de isolatie zelf wordt aangebracht
  • € 4/m² (met een maximum van € 100 voor 2020) indien een erkende installateur de plaatsing uitvoert

 

De premies worden uitbetaald zolang het beschikbare budget toereikend is.

De datum van indienen van de betalingsaanvraag geldt als opvolgingsdatum waarbij de eerste indieners voorrang krijgen.


Zoeken