Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven digitale balie

stedelijke verbeteringspremie

Premie voor Eeklose woningen voor:

 • sanitair
 • centrale verwarming
 • grondvochtbestrijding
 • dakwerken 


het aanvraagformulier


Aanvrager:

 • is een natuurlijk persoon en eigenaar van de verbeterde woning
 • komt niet in aanmerking voor de verbeterings- en aanpassingspremie van het Vlaamse Gewest noch voor de Vlaamse renovatiepremie

Inkomensgrens:

het gezamenlijk belastbaar inkomen van 3 jaar geleden mag niet hoger zijn dan € 37.500 (plus € 2.500 per persoon ten laste)

De verbeterde woning:

 • moet gelegen zijn op het grondgebied van de stad
 • moet minstens 20 jaar bewoond zijn op het moment van de aanvraag
 • het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen mag niet hoger zijn dan €  1.200
 • mag niet in aanmerking komen voor onteigening
 • mag niet gebruikt worden als tweede verblijf.

De gemeentelijke verbeteringspremie kan binnen een periode van tien jaar drie keer aangevraagd worden, mits het telkens om andere werken gaat. De woning mag evenwel niet ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden binnen de vijf jaar na toekenning van een premie. Na voormelde periode van tien jaar moet de woning voldoen aan de kwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode.


Klik hier voor het subsidiereglement.
De gemeentelijke verbeteringspremie is aan te vragen na de uitvoering van de werken, op het daartoe door het stadsbestuur voorziene formulier.

U kan uw aanvraag digitaal doen door hier te klikken en het formulier in te vullen.

 

U dient nog wel volgende documenten bij de aanvraag te voegen:

 • kopie van het/de aanslagbiljet(ten) betreffende het inkomen van het derde jaar voorafgaand aan dat van de aanvraagdatum op naam van de aanvrager en de wettelijke of feitelijke samenwoner
 • bewijs van eigendom indien de woning minder dan een jaar geleden aangekocht werd
 • kopies van de gedetailleerde factuur/facturen op naam van de aanvrager; die factuur/facturen mag/mogen geen jaar oud zijn op datum van de aanvraag.


Zoeken