Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven digitale balie

subsidie afkoppeling regenwater afvalwater

Op het ogenblik dat gescheiden openbare riolering wordt aangelegd, is een volledige scheiding op perceelsniveau tussen afvalwater en hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken verplicht.
Deze afkoppeling op privaat terrein moet maximaal worden uitgevoerd, voor zover er geen leidingen onder of door het gebouw aangelegd moeten worden.


De subsidie bedraagt 50% van de bewezen kosten met een maximum van € 1.000.

De premie is cumuleerbaar met de stedelijk premie voor het installeren van een hemelwaterput of infiltratievoorziening.

 

U vindt de procedure in het subsidiereglement (incl. aanpassingen 14/12/15)

 

 


Zoeken