Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven digitale balie

tweede verblijven - belasting

 Wanneer op het adres van een woongelegenheid niemand is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister is er een weerlegbaar vermoeden dat de eigenaar van deze woongelegenheid er ook gebruik van maakt als tweede verblijf. Hiervoor wordt een belasting geheven.

Klilk hier voor het belastingreglement:

- aanslagjaar 2015

- aanslagjaar 2016 

U dient een aangifte te doen voor 31 juli van het jaar, via dit aangifteformulier.

 

Meer info: katrien.devilder@eeklo.be 


Zoeken