Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Algemeen Nood- en Interventieplan

Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP)

 

Het Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen, verplicht elke gemeente of stad in België een algemeen nood en interventieplan (ANIP) op te maken dat het multidisciplinair optreden regelt en de algemene richtlijnen en de nodige informatie bevat om het beheer van een noodsituatie te verzekeren. Dit algemeen nood- en interventieplan moet er dus voor zorgen dat er bijvoorbeeld bij een overstroming, gasontploffing, zware brand op een industrieterrein, in een school, een paniektoestand tijdens een massamanifestatie of een zwaar ongeval op de N9 of E34 de verschillende disciplines zoals brandweer, medische hulpverlening, politie, logistieke steun en communicatie perfect samenwerken om de situatie onder controle te krijgen, de mogelijke schadelijke gevolgen van de ramp te beperken, de dreiging weg te nemen en de bevolking te informeren betreffende voorzorgsmaatregelen zoals schuilen en evacueren, waar kan ik terecht met vragen, waar is mijn kind ondergebracht, waar kan ik schade melden,...

De uitwerking van dit ANIP ligt in handen van een veiligheidscel die in iedere gemeente of stad moet opgericht worden.

De veiligheidscel bestaat uit:

  • de burgemeester
  • de ambtenaar noodplanning en
  • een vertegenwoordiger van de hierboven vermelde  vijf disciplines.

Naast het uitwerken van het ANIP, moet de veiligheidscel ook instaan voor het voortdurend actualiseren van het plan, het opstellen van een oefenbeleid (al doende leert men zegt een gekend gezegde), het evalueren van de oefeningen en noodsituaties, het opmaken van een risico-inventaris en –analyse en het organiseren van voorafgaande informatie aan de bevolking betreffende de noodplanning. Op basis van de risico-inventaris en –analyse zal er naast het  ANIP ook voor bepaalde risico’s een bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) opgesteld worden. Dit BNIP omvat bijzondere richtlijnen betreffende het risico zoals waar wordt een noodhospitaal opgericht, waar is het opvangcentrum indien er zich iets voordoet, enz.. Voor de stad Eeklo zal er ondermeer een BNIP opgesteld worden voor het industrieterrein, het Herbakkersfestival, de Meetjeslandse Ballonmeeting, Helden in het Park, de Kaaifeesten.

Wie over het ANIP of de noodplanning in het algemeen weer wil weten mag altijd contact opnemen met Laurens De Cleyn, noodplanambtenaar.

tel. 09 218 28 12 of noodplanning@eeklo.be.


Psycho-Sociaal Interventieplan (PSIP)


In navolging van het algemeen nood- en interventieplan van de stad Eeklo, dat de multidisciplinaire samenwerking regelt van de disciplines om een noodsituatie het hoofd te bieden, wenst de stad nu ook zijn psychosociaal interventieplan uit te werken.

Het psychosociaal interventieplan bestaat erin een psychosociaal hulpverleningsnetwerk te creëren dat tegemoetkomt aan de psychosociale behoeften van de getroffenen voor en na de noodsituatie zoals bijvoorbeeld een brand in een schoolgebouw, overstroming of kettingbotsing op de N49. Onder getroffenen verstaan we zowel de gewonden, de niet-gewonden, hun naasten, de hulpverleners, de getuigen en eventueel andere getroffen groepen.

De basisopdrachten voor het psychosociaal hulpverleningsnetwerk zijn:

  • het samenbrengen en vervoeren van de niet-gewonden naar een onthaalcentrum;
  • het openen van een onthaalcentrum voor de niet-gewonden en hun registratie;
  • het openen van een telefooninformatiecentrum voor de families en de naasten;
  • het openen van een opvangcentrum voor de naasten;
  • het opzetten van een centrum voor informatieverwerking;
  • het opzetten van een rouwkapel.


Voor al deze taken zijn heel wat vrijwilligers nodig, van coördinatoren tot logistiekers (voor de registratie,catering) en van psychosociale hulpverleners tot ervaren telefonisten.
Het psychosociaal hulpverleningsnetwerk bestaat uitsluitend uit vrijwilligers die zich hiervoor willen engageren. Momenteel zijn er al heel wat vrijwilligers gevonden in de lokale sociale diensten zoals de mutualiteiten, het OCMW, het CAW, AZ Alma,.. maar er zijn er nog heel wat meer nodig.
Daarom doet de stad een warme oproep naar u als burger en Eeklonaar. Bent u sociaal geëngageerd, meelevend, hebt u relevante ervaring in de maatschappelijke en/of psychosociale sector, beschikt u over een diploma in de menswetenschappen maar bent u in (brug)pensioen of huisvrouw/man? Dan is een taak binnen het psychosociaal hulpverleningsnetwerk van de stad Eeklo iets voor u!

Wenst u meer inlichtingen of wilt u zich kandidaat stellen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Laurens De Cleyn, noodplanambtenaar. 

tel. 09 218 28 12 of noodplanning@eeklo.be.

 

 


Zoeken