Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven / gezondheid&veiligheid / negatieve wilsverklaring

negatieve wilsverklaring

Met een negatieve wilsverklaring kan je eisen - dit is zelfs juridisch afdwingbaar - dat alle of bepaalde onderzoeken/behandelingen niet meer gebeuren wanneer je het zelf niet meer kan vragen: bij coma, dementie, verwardheid of hersentumor,...

De negatieve wilsverklaring wordt voorafgaand opgesteld en is onbeperkt geldig in tegenstelling tot de wilsverklaring betreffende euthanasie die slechts vijf jaar geldig is. 

 

Het gebeurt best in aanwezigheid van een arts zodat geen discussie is over de wilsbekwaamheid. Bovendien kan je een vertegenwoordiger aanduiden die voor je rechten opkomt indien je het zelf niet meer kan.

Je kunt een wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk aanduiden. Wanneer dit niet gebeurde of de vertegenwoordiger zijn rol niet opneemt, kan een partner of een familielid* deze functie op zich nemen. De vertegenwoordiger zal jouw wil vertolken, zoals o.a. neergeschreven in de negatieve wilsverklaring, wanneer je wilsonbekwaam bent geworden.

 

In feite heeft de wettelijke vertegenwoordiger een gelijksoortige functie als de vertrouwenspersoon van de wilsverklaring in de euthanasiewet. In tegenstelling tot de wilsverklaring betreffende euthanasie moeten er geen getuigen optreden bij de negatieve wilsverklaring.

 

In tegenstelling tot de wilsverklaring euthanasie kan de negatieve wilsverklaring niet geregistreerd worden op de gemeente/stad. Je voorziet een (origineel) exemplaar voor alle betrokken partijen: jezelf, je vertegenwoordiger, je behandelend arts,...

 

 

(* de samenwonende echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner of feitelijk samenwonende partner. Indien deze personen dit niet wensen te doen of ontbreken kan dit in dalende volgorde uitgeoefend worden door een meerderjarig kind, een ouder, een meerderjarige broer of zus van de patiënt. Indien ook deze personen dit niet wensen te doen of ontbreken kan het door de betrokken zorgverlener opgenomen worden (in multidisciplinair overleg).)

 

 

De documenten ‘negatieve wilsverklaring’ liggen voor u ter beschikking op de dienst burgerzaken, Markt 34, bureel 4.

Voor een vlotte dienstverlening verzoeken wij jou om een afspraak te maken via e-mail of telefonisch 09 218 29 00.

 

U kan ook de negatieve wilsverklaring afdrukken.

 

 

 


Zoeken