Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven / onderwijs / inschrijvingsdecreet

inschrijvingsdecreetHet inschrijvingsdecreet van 25 november 2011 regelt de inschrijvingen in scholen.

Op welke principes is dit decreet gebaseerd?

  • de vrije schoolkeuze van ouders;
  • de beginselen voor gelijke onderwijskansen:

1. optimale leer- en ontwikkelingskansen geven aan alle leerlingen; voor het basisonderwijs bovendien zoveel mogelijk in een school in de buurt;
2. sociale uitsluiting, segregatie en discriminatie vermijden;
3. sociale mix en sociale cohesie bevorderen.

De regeling is verplicht voor alle scholen voor het gewoon basisonderwijs en voor het eerste leerjaar van de eerste graad van het secundair onderwijs.

Een school moet vooraf zijn capaciteit bepalen. Dit geldt voor de basisscholen, voor het eerste leerjaar van de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs en voor het buitengewoon onderwijs (basis- en secundair)! De capaciteit is het maximaal aantal leerlingen dat een schoolbestuur in zijn school kan opnemen. Dat kan op verschillende niveaus bepaald worden. De school bepaalt haar capaciteit vóór het begin van de inschrijvingen. De school moet haar capaciteit ruim bekendmaken.

Daarna bepaalt de school (in overleg met andere scholen) zogenaamde voorrangsperiodes: dit zijn inschrijvingsperiodes voor de voorrangsgroepen. Om die voorrang te krijgen moet de leerling en zijn ouder zich melden binnen die vooraf afgesproken voorrangsperiodes.
Bepaalde groepen leerlingen hebben absolute voorrang van inschrijven:

  • 1. kinderen van dezelfde leefeenheid (gezin…), als er al iemand uit die leefeenheid is ingeschreven;
  • 2. kinderen van personeel.

 

 

INSCHRIJVINGEN BASISONDERWIJS EEKLO

INSCHRIJVINGEN MIDDELBAAR ONDERWIJS EEKLO


Zoeken