Direct naar hoofdmenu / zoekveld

intercommunales

ivm 230pxIVM

 

Intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland 

e-mail: ivm@ivmmilieubeheer.be

www.ivmmilieubeheer.be

 

De IVM is samen met 19 deelnemende steden en gemeenten, waaronder Eeklo, partner voor een geïntegreerd afvalbeleid. De IVM staat voor:

  • huis-aan-huisophaling van restafval en grofvuil
  • verwerking van het restafval en grofvuil in de afvalenergiecentrale te Balgerhoeke
  • selectieve inzameling van papier & karton, PMD en glas i.s.m. Fost Plus
  • ophaling van KGA via de KGA-ophaalwagen
  • compostering van het ingezameld groenafval
  • ondersteuning van de deelnemende steden en gemeenten bij het uitwerken van een afvalbeleid.

 

De IVM baat een afvalenergiecentrale en een groencomposteringsinstallatie uit. 

 

Afvalenergiecentrale

Vergunde installatie voor de verbranding van huisvuil en niet-gevaarlijke afvalstoffen.

Sint-Laureinsesteenweg 29

Open: Alle werkdagen van 8.30 tot 17 uur. Ook afval van particulieren en bedrijven kan hier tegen betaling en na telefonische afspraak worden verwerkt. Voor informatie i.v.m. de werking of de aanvoermogelijkheden:

tel. 09 377 82 11 of 09 218 71 42

fax 09 218 57 24.

 

Groencompostering

Vergunde installatie voor de compostering in openlucht van tuin- en plantsoenafval, Ringlaan 56.

Openingsuren: Alle werkdagen van 8.30 tot 17 uur.

Ook groenafval van particulieren en bedrijven kan hier tegen betaling en na telefonische afspraak worden verwerkt. Voor informatie i.v.m.de werking of de aanvoermogelijkheden: tel. 09 377 82 11 of fax 09 378 18 44. Tevens kan hier compost met het VLACO-kwaliteitslabel worden gekocht (info: tel. / fax 09 377 33 76).

 


 

veneco2VENECO²

Gent, Port Arthurlaan 11

tel. 09 251 22 22
e-mail: info@veneco.be

www.veneco.be 


Dienstverlenende vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling Veneco² heeft tot taak:

  • terreinen voor bedrijfsdoeleinden te bestemmen, aan te leggen en uit te rusten
  • industriële en ambachtelijke gebouwen op te trekken en dit in opdracht van de bij haar aangesloten gemeenten.

 

Aangezien Veneco² een totaalpakket aanbiedt, neemt zij ook het parkmanagement van de aangelegde bedrijventerreinen ter harte. Veneco² concentreert zich niet enkel op industriële terreinen. Ook huisvestingsprojecten zijn een belangrijk deel van de werking. Meer en meer werpt Veneco² zich op als initiatiefnemer van gemengde projecten waarin het stedenbouwkundige aspect een belangrijke plaats inneemt. Veneco² kan in samenspraak met alle aangesloten gemeenten of een deel van de aangesloten gemeenten op kostendelende wijze diverse soorten dienstverlening aanbieden in het verlengde van haar statutair doel. Veneco² wenst zich met haar strategie 'Veneco², logische partner van en voor haar vennoten' te profileren als een onmisbare schakel in de ontwikkeling en/of transformatie van projecten.


Zoeken