Woon- en energiebegeleiding

Inhoud

Kan je de huur niet betalen en dreig je uit huis gezet te worden?  Lukt het je niet om zelf een geschikte woonst te vinden?

Via woonbegeleiding proberen we uithuiszetting te voorkomen en helpen we je zoeken naar een andere woning als jij dat zelf niet kan.

Word je uitgenodigd om naar de vergadering van de Lokale Adviescommissie te komen omdat je onbetaalde facturen hebt bij Fluvius of de Watergroep?
Via energiebegeleiding proberen we te bemiddelen om afsluiting van elektriciteit, aardgas en water te voorkomen.

Voorwaarden

  • je woont in Eeklo;
  • woonbegeleiding kan alleen voor een woning die je huurt op de privémarkt (dus geen sociale woning).

Procedure

Het OCMW wordt op de hoogte gebracht door het vredegerecht wanneer je dreigt uit huis gezet te worden. Wij nemen vervolgens contact met je op en bieden hulp aan.

Fluvius en De Watergroep moeten toestemming vragen aan de Lokale Adviescommissie om je af te sluiten van elektriciteit, aardgas en water. In deze commissie zitten medewerkers van het OCMW, van Fluvius of De Watergroep. Wij nemen contact met je op om tot een oplossing te komen en een afsluiting te vermijden.

Kostprijs

Woon- en energiebegeleiding is gratis

Regelgeving

Wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s (in het bijzonder art. 1 en art. 57, §1);

Wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering;

Besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019 tot instelling van een tegemoetkoming aan het OCMW ter bestrijding van uithuiszettingen.

Contact

Balie Sociaal Huis

Adres
Welzijnscampus De Zuidkaai Zuidmoerstraat 136 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nu gesloten
op afspraak 09:00 tot 12:00
Morgen
Jaarmarkt
Naar top