Zoneraad (Hulpverleningszone Meetjesland)

De zoneraad is verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer van de brandweerdiensten in de hulpverleningszone. Vergelijk het met de werking van een gemeenteraad. De zoneraad bestaat van rechtswege uit de burgemeesters van de 5 gemeenten die binnen ons interventiegebied vallen en die financieel bijdragen in de werkingsmiddelen. 

De leden van de zoneraad nemen alle beslissingen aangaande de gang van zaken binnen de organisatie Hulpverleningszone Meetjesland. Ze keuren alle plannen goed, bewaakt de voortgang, beoordeelt de resultaten, stuurt bij indien nodig en bepalen de missie en de visie van de hulpverleningszone. Zij bepalen waar onze brandweerorganisatie moet staan op lange termijn. De leden van de zoneraad komen in principe maandelijks samen.

 

De vergadering van de zoneraad bestaat altijd uit een openbaar gedeelte en een gesloten gedeelte.

  • Het openbaar gedeelte is voor iedereen toegankelijk
  • Het gesloten gedeelte niet
  • De vergadering begint meestal met het openbare gedeelte. Bij aanvang van het gesloten gedeelte vraagt de voorzitter aan het eventuele publiek om de vergadering te verlaten.
Naar top