Een duwtje in de rug voor alle jongeren en studenten die door de coronacrisis getroffen worden

Gepubliceerd op woensdag 1 sep 2021 om 09:22

Zoom 1825

Vanuit de federale regering wordt een budget van 27.570 euro toegekend aan OCMW Eeklo om gerichte eenmalige financiële steun of meer structurele financiële steun te bieden, naar gelang van de behoeften van elk individu. Deze steunmaatregelen zijn niet beperkt tot jongeren of studenten die een leefloon ontvangen, maar staan open voor elke jongere of student die een beroep doet op de hulp van het OCMW en bij wie een toestand van behoeftigheid wordt vastgesteld. De maatregel is er voor alle meerderjarige jongeren onder 25 jaar en voor alle studenten jonger dan 25 jaar die een voltijdse studie aanvangen, hernemen of voortzetten, voor alle studenten ouder dan 25 jaar die met hun studies voor hun 25ste starten. Ook zij die al een beurs of kinderbijslag ontvangen, kunnen deze steun ontvangen van het OCMW.

Iedereen kan er vanaf nu of bij de start van het schooljaar 2021-2022 gebruik van maken. De steun is niet altijd financieel, maar kan verschillende vormen aannemen (voedselpakketten, verwarming, huurwaarborg, treinabonnement, doktersbezoek, sportmateriaal, enz.). Het Sociaal Huis op De Zuidkaai zal een persoonlijke behoefteanalyse uitvoeren en op basis daar van kan er een steun geboden worden.

Alle info in de folder