Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Inhoud

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoemd) is een tegemoetkoming die je kan ontvangen als je 65 jaar of ouder bent én als je zelfredzaamheid beperkt is.

Voorwaarden

- Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood kan je ten vroegste op de dag van je 65ste verjaardag aanvragen.

- Je handicap moet erkend worden door de artsen van de Directie-generaal Personen met een Handicap. Je moet minstens 7 punten behalen op de schaal van zelfredzaamheid (deze schaal geeft de invloed van je handicap op het dagelijkse leven weer). Dat wil zeggen dat je moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

- Je moet aangesloten zijn bij een zorgkas en je moet ook alle zorgpremies betaald hebben.

- Je moet de jongste 5 jaar ononderbroken in Vlaanderen en/of Brussel wonen, ofwel ononderbroken sociaal verzekerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie (EU) of in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER), of een combinatie van beide voorwaarden.

- Het inkomen van jezelf en je partner mag bepaalde grenzen niet overschrijden. Er wordt rekening gehouden met je bestaansmiddelen. 

 

Procedure

Een aanvraag voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood kan je enkel online indienen via een token of een kaartlezer.

De zorgkas gaat na of je recht hebt op het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Indien nodig, wordt er bijkomende financiële of administratieve informatie opgevraagd. Er wordt ook een evaluatie van je handicap aangevraagd bij het Directie-Generaal Personen met een Handicap.  

Wat meebrengen

Neem zeker volgende informatie mee, zodat je aanvraag onmiddellijk correct kan worden ingevuld:

- naam en voornaam van je huisarts of de arts die jouw handicap opvolgt;
- je identiteitskaart;
- je eigen bankrekeningnummer;
- een overzicht van je spaargelden en eventuele beleggingen.

Kostprijs

Het maximumbedrag is  afhankelijk van je graad van zelfredzaamheid en het inkomen van jou en je partner. 

 

Voor wie

Als je hulp nodig hebt bij je aanvraag of je wil advies, kan je terecht bij het Sociaal Huis Eeklo.

 

Contact

Balie Sociaal Huis

Adres
Welzijnscampus De Zuidkaai Zuidmoerstraat 136 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Sluit binnenkort
Open van 09:00 tot 12:00
Morgen
Open van 09:00 tot 12:00
Naar top